‚‚Dovoluji si oznámit, že ve věku 94 let zemřel ve Vídni dne 21. ledna t.r. Dkfm. Dr. Arnošt hrabě Waldstein – Wartenberg v kruhu své rodiny. Zemřel po krátké nemoci, aniž by trpěl. Byl hlavou nejstaršího českého slovanského rodu, jehož původ pochází od Sv. Ludmily. Byl znáván jako „Doyen“ české šlechty.

Svůj život a svoje snažení zasvětil smíření mezi národy v celé Evropě. Narodil se v r. 1925 v Doksech v Čechách, kde si přeje též být pohřben.

Rekviem a slavnostní poslední rozloučení se zesnulým se koná dne 17. února 2019 v Praze v 11.30 hod. v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Rekviem bude sloužit kardinál Duka.

Přejete-li si tohoto velkorysého člověka na jeho poslední cestě doprovodit, zúčastněte se, prosím, shora uvedeného rozloučení.‘‘

Rodina zesnulého

zastoupená JUDr. Jarmilou Kolářovou

V neděli dne 17. února od 8,30 hodin bude v mnichovohradišťském kostele sv. Jakuba Většího sloužena farářem Pavlem Machem zádušní mše svatá za zemřelého hraběte Arnošta Waldsteina.

Hrabě Arnošt Waldstein, pán z Wartenbergu (vpravo) s chotí hraběnkou Marií Waldstein, paní z Wartenbergu, roz. hraběnkou Henckel von Donnersmarck (zcela vlevo), synové hrabě Carl Albrecht Waldstein-Wartenberg a Lazarus Waldstein, pán z Wartenberku a vnoučata při příležitosti svěcení zvonu a mši v kostele sv. Jakuba Většího, vedenou biskupem Josefem Kouklem dne 10. 12. 1995.

Ve dnech 19. až 25. června 2015 navštívila část rodiny Valdštejnů žijících v Rakousku Českou republiku. Návštěva se uskutečnila v rámci oslav 90. narozenin starého pána Arnošta Valdštejna - syna posledního majitele mnichovohradišťského panství JUDr. Karla Valdštejna. Na jejich přání se návštěva zámku v Mnichově Hradišti obešla bez oficialit. Prohlídka zámku byla doprovázena velice zajímavým vyprávěním hraběte Arnošta o jeho dětství, o sourozencích, tatínkovi JUDr. Karlu Valdštejnovi a o dědečkovi Adolfu Valdštejnovi. Z jeho úst zaznělo mimo jiné i toto: ‚‚Děti si mají zvykat na to, že musí nejprve tvrdě pracovat, aby později dosáhly toho, o co usilují. Nemají vyrůstat v iluzi, že ostatní jsou od toho, aby plnili každé jejich přání."  (OJKT, 3/2015, Helena Průšková)