Městské muzeum v závěru roku 2019 doslova žilo ozdobami! Na 900 žáků nejen místních škol se přihlásilo na adventní program, jehož tématem byly vánoční ozdoby, což se odvíjelo od názvu výstavy Vánoční ozdoby včera a dnes, která trvala od 30. 11. do 22. 12.

Žáci 1. až 6. ročníků si zkusili tradiční ruční zdobení foukaných skleněných koulí, pekli vánoční cukroví, vyráběli dárkové tašky a povídali si o době adventní. Školní programy v městském muzeu tradičně probíhají ve spolupráci se zkušenými učitelkami, v tomto případě konkrétně děkujeme paní Haně Menzelové, Janě Havlíkové, Miroslavě Rydvalové, Jitce Mazánkové, Haně Knesplové a Aleně Bukvičkové, jejichž pomoci si velmi vážíme.

Výstava představila ozdoby historické ze soukromé sbírky paní Věry Dvořáčkové z Hradce Králové. Jednalo se o voskové z počátku 20. století, dřevěné, kartonové, vyráběné na Železnobrodsku v letech 1920-1940, či vatové s tvary ovoce a zvonků.

Představili jsme také současné regionální výrobce vánočních ozdob, kteří v této české tradici pokračují. K takovým patří jičínská společnost HAN Martiny a Miloše Němcových, jejíž ručně zdobené skleněné vyfukované ozdoby znají téměř po celém světě, stejně tak skleněné perličkové ozdoby rodinné firmy Rautis z Poniklé v Podkrkonoší s historií výroby již od roku 1902. V Poniklé se právem pyšní světovou jedinečností v dochování starých technologických postupů do dnešních dnů a usilují o její zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Ozdobou výstavy byl nepochybně velkoformátový skleněný betlém od Evy a Karla Urbanových, manželů tvořících v rodinné vile v Hubálově pod vlastní značkou Urbanglass – skleněné figurky. Toto mistrné dílo se stává součástí sbírky městského muzea. Zastoupeny byly i ozdoby z jiných materiálů. A to pletené z orobince, rukama paní Ivety Dandové z Mnichova Hradiště, nositelky tohoto v našem kraji tradičního řemesla. Ale také voskové od místní včelařky Markéty Svárovské, které jsou jedním z produktů její včelí farmy Svárovská Honey z Dolců. Obdiv našich návštěvníků patřil zručnosti paní Stanislavy Charamzové z Mnichova Hradiště, která na výstavu připravila ozdoby z paličkované krajky. Poslední víkend před Vánoci se uskutečnila vánoční dílna pro širokou veřejnost.

Všem, kteří se na adventním programu v prostorách městského muzea podíleli, i Vám, kteří jste k nám v době adventní zavítali – děkujeme!

Těšíme se zde na opětovnou viděnou v dubnu, při otevření stálé expozice a nové speciální výstavy tentokrát s tématem horolezectví prostřednictvím autorských záběrů fotografa a filmaře PhDr. Karla Vlčka a Štefana ‚‚Pišty“ Berežného.