Městské muzeum v Mnichově Hradišti také sbírá a spravuje audiovizuální dědictví města Mnichova Hradiště. Ve filmové sbírce se dochoval menší počet filmových pásků dokumentárního či propagačního charakteru věnovaných našemu městu, které jsme pro snazší dostupnost zahrnuli do procesu digitalizace. O další videomateriál mající vztah k našemu městu nebo regionu se sbírku pokoušíme doplňovat. I v tomto směru budeme vděční za vaše tipy na její obohacení.

První příspěvky do sbírky zvukových nahrávek lze datovat do 50. let minulého století a reflektují především události druhé světové války. Další nahrávky pak například zaznamenávají okolnosti významných kulturních akcí v našem městě v 70. a 80. letech. Zajímavé jsou například i nahrávky rozhovorů s představiteli města, kteří v minulosti byli ochotni komentovat jeho stavební vývoj. Péče o audioarchiv patří k náročným úkolům našeho muzea i v dnešní době a my se pro budoucí generace snažíme zaznamenávat paměť lidí, kteří mají k dějinám našeho města co říci. Ke spolupráci na těchto úkolech zveme nadšence ochotné nahrávat i ty, kteří by byli ochotní o polozapomenutých časech vyprávět. Naše muzeum je pro tyto úkoly vybaveno kvalitní audiovizuální technikou, kterou je možno po předchozí domluvě zapůjčit. Tyto aktivity koordinujeme také s městskou knihovnou v Mnichově Hradišti a dalšími nadšenci, s kterými pro veřejnost organizujeme pravidelná setkání s pamětníky.