Následující expozice jsou doplňovány sezónními výstavami děl malířů, výtvarníků, fotografů, ale i výstavkami připomínajícími významné historické události na Mnichovohradišťsku. Pravidlem se stávají adventní a vánoční výstavy betlémů, adventních postav, ukázky selských Vánoc.