K našim dalším zajímavým exponátům patří například historické velocipedy, dětské kočárky, historický betlém Václava Ningra nebo historická tabla fotografií. Další exponáty pravidelně vystavujeme během našich muzejních programů jako je Muzejní noc či speciální výstavy uspořádané z našich sbírkových fondů.