Sbírka fotografií a pohlednic městského muzea v Mnichově Hradišti je jednou z největších fotografických sbírek města Mnichova Hradiště a stáří nejstarších přírůstků lze datovat do druhé poloviny 19. století. Sbírka byla s různou intenzitou doplňována po řadu generací a také v dnešní době se snažíme o její obohacování. Pozornost v současnosti věnujeme zejména její systematizaci a zpřístupňování jejího obsahu nejen odborné části veřejnosti.

Fotografie pocházející z fotografické sbírky městského muzea v Mnichově Hradišti jsou často nepřehlédnutelnou součástí různých publikací vlastivědného, vědeckého i populárního charakteru spojených se zdejším regionem. Možnost jejich zhlédnutí nabízíme často na mnoha akcích a výstavách pořádaných naším muzeem. Záběry z této sbírky jsou rovněž velmi významným pramenem pro studium paměti našeho města.

Výběry z fotografické sbírky pak můžete v pravidelných intervalech sledovat na této stránce.

Pokud se zabýváte sbíráním starých pohlednic, fotografií, nebo se třeba jen s nějakou zajímavou chcete pochlubit, určitě nalezneme společnou řeč.  Pokud se domníváte, že by nějaké fotografie neměly upadnout v zapomnění, nebojte se nám je poslat, byť třeba jen v digitální podobě. Fotografiím bude přiděleno číslo, budou zařazeny a stanou se trvalou součástí sbírky.