Dvě z místností muzea přibližují život selských vrstev na Mnichovohradišťsku. K vidění je hospodářské náčiní, předměty každodenního života či ukázka ručně vyšívaného Pojizerského kroje. Dokumentární hodnotu mají modely stavení z města i okolních vesnic, jejichž autory byli v roce 1926 žáci zdejší chlapecké školy.

Velmi krásné jsou také ukázky lidového nábytku i dřevěné plastiky z tvorby zdejších lidových řezbářů. Raritou je i pětice vzácných vyřezávaných figurálních úlů (klátů) pocházejících z nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou vytvořených kolem roku 1850.