Atrakcí mnichovohradišťského muzea je velký sádrový model Drábských světniček skalního útvaru ležícího asi 4 km od Mnichova Hradiště. Skalní bloky nejprve dokonale zmapovali pracovníci Archeologického ústavu ČSAV, aby potom v roce 1950 mohli vytvořit dokonalou maketu této vzácné památky v poměru 1:17. Velký model navíc doplňuje i menší maketa středověkého skalního hradu, který zde pravděpodobně stával. Návštěvníci se v této expozici z fotografií dozvědí i o katastrofě, která se pod Drábskými světničkami udála v roce 1926, kdy zde došlo k sesuvu půdy nebývalých rozměrů.