Počátky muzea v Mnichově Hradišti spadají do 90. let 19. století, kdy se v Čechách začala připravovat národopisná výstava. V roce 1892 byl v Mnichově Hradišti utvořen okresní odbor národopisné výstavy českoslovanské, v jehož čele stál Josef Dürich, okresní starosta a poslanec říšské rady. Z odboru vznikl v roce 1894 Spolek okresního muzea v Mnichově Hradišti, který se zabýval shromažďováním předmětů a materiálů pro pražskou výstavu. Tyto sbírky byly ještě před odesláním do Prahy poprvé vystaveny pro veřejnost v místní škole v březnu roku 1895.

Předměty vrácené z výstavy se staly základem sbírek okresního muzea. Hned od počátku se řešil problém jejich umístění. Nejprve byly uloženy v malé místnosti na radnici, později např.v okresním domě na náměstí, od roku 1951 se nacházejí v dnešních prostorách, tj. ve 2. patře státního zámku. V průběhu více než 110 let byly sbírky rozšiřovány až do dnešního počtu cca 20 000 exponátů.