Kdo pozorně sleduje naše aktivity, možná si vzpomene, že před dvěma roky jsme začali sezonu programem pro děti nazvaným Všední den naší prababičky. Protože měla tato zábavná forma výuky u dětí velký úspěch, rozhodli jsme se děti pozvat znovu a na měsíc květen a červen jsme pro školní děti 1. – 5. tříd připravili nový výukový program, který jsme nazvali „Dnes se učíme v muzeu“. Na počátku jsme se při tom museli zamyslet nad problémem, jak srozumitelnější a pro dnešní děti také zábavnější formou zpřístupnit obsah našich expozic. Ačkoliv se za zdmi dnešních muzeí skrývají sbírky nesporných hodnot, musejí dnes jejich zaměstnanci stále více přemýšlet o způsobech jejich prezentace. Zábavnost a zaujetí je často hlavním hodnotícím kritériem návštěvníků a o dětech toto platí dvojnásob. Ve výsledné výuce jsme se proto těchto cílů snažili dosáhnout. Zároveň jsme ovšem nechtěli upozadit naučnou hodnotu našich expozic.