Na přelomu července a srpna ve dnech 30. 7. – 3. 8. pořádalo Muzeum města Mnichovo Hradiště příměstský tábor „Cestou necestou minulostí hradišťskou“. Během pěti dnů se účastníci ve věku 5-13 let seznamovali s místní historií i přírodou. Tábor pod vedením muzejníků Karla Hubače a Míši Havelkové byl nabitý hrami i výlety. Jako praktikanti k legraci a dobré náladě přispívali Vojta Rozkovec, Lenka Křížová a Anička Fenclová. První den vše začalo na faře. Děti se seznámili s vedoucími i mezi sebou navzájem a následovalo velké sportovní klání. Za táborníky zavítal sám Václav Budovec z Budova, který jim pověděl o svém osudu a prozradil, že mu byl za života odcizen poklad. Pověřil děti pátráním po stopách zloděje a předal jim tajemný zašifrovaný pergamen, který ukrýval indicie k dopadení lupiče a nalezení pokladu. Po obědě se děti rozdělily do čtyř pátracích týmů a daly se do luštění. Šifru nalezly u bývalé školy a postupně odhalily, že se mají další den vydat na nedaleký hrad Valečov. Úkolem jednotlivých týmů dále bylo vymyslet vlastní jméno, pokřik a znak. Vznikly týmy Žlutáci, Pátrači, Čtyřlístci a Blbouni.cz. Na závěr dne si týmy podle přidělených barev obarvily technikou batiky trička. V úterý se tábor vypravil od vlakového nádraží pěšky k Valečovu. Po cestě táborníky zastavil u rybníka vodník, který je naučil měřit PH vody, její průhlednost a hloubku. Poznávali druhy rostlin i ptáků. Na Valečově čekal oběd, po kterém následovala prohlídka hradu i skalních obydlí. Zde děti nalezly kousky mapy, které po sestavení odkryly směr dalšího putování. Zpět do Hradiště se celá výprava svezla autobusem, což všichni ocenili, neboť celý týden byly tropické teploty. Středeční program začal opět na faře, odkud se týmy hledačů pokladu vydaly pátrat do kostela, na radnici a k budově bývalé lékárny. Velkým zážitkem pro všechny byla zejména prohlídka kostelní věže, kde pan farář Mach dovolil zvonit na všechny tři zvony. Na cestě po městě děti postupně odhalovaly ukryté zadání tajenky, které prozradilo cíl čtvrteční cesty – Káčov a Zásadku. Po návratu z pátrání zpět na faru se všichni pustili do přípravy oběda. Vlastnoručně si uvařili bramborovou polévku a grilovali špízy. Po obědě následovalo zasloužení koupání v Jizeře a vodní hrátky všeho druhu. Ve čtvrtek ráno se k táborníkům připojila sama sv. Anna, patronka města, která všem pověděla o sobě, městě a její zázračné moci, která Hradiště chrání. Spolu s ní se výprava vydala na vrch Káčov, kde se děti dozvěděly o jeho sopečném původu a našly části obrazu, který je vedl dále po stopě Budovcova pokladu. Na zámku Zásadce si výletníci opekli špekáčky a pustili se po Budovcově vzoru do střeleckého klání, kde si tříbili své střelecké dovednosti. Uvnitř hradu si postupně vystříleli indicii, která pátrání směřovala na zámek. I přes velké teplo se děti a vedoucí vydali nazpět do Hradiště pěšky. Dobrou náladu nezkazil ani prudký déšť, který výpravu zastihl v konci jejího putování. Dopoledne posledního dne zabrala výrobou krásných dřevěných truhliček. Odpoledne se děti vypravily na zámek a do muzea, kde je provedl sám Budovec z Budova a kde nakonec, v důmyslné skrýši ve starém komíně, odhalily dlouho hledaný poklad. Celý program byl prokládán mnoha hrami a všichni už se těší na příští ročník.