Také o letošních prázdninách pořádali pracovníci muzea dětský příměstský tábor. První termín proběhl v červenci, druhý v srpnu. Příjemné zázemí táboru poskytla stodola na faře.

VIDEOREPORTÁŽ ZDE

První den děti přivítali selka se sedlákem, přijali je do služby jako děvečky a čeledíny a seznámili je s pracemi v jednotlivých hospodářstvích v kraji, nakonec je obdarovali barevnými šátky. Děti se pak ujaly prvního úkolu a společnými silami posekaly louku v Dolcích, aby během týdne usušily svou kupku sena. 
V úterý se táborníci sešli na Jivině, kde navštívili pobočku ZD Sever Loukovec. Poslechli si zde zajímavý výklad pana Milana Maurice o chovu krůt a křepelek. Prohlédly si vyhřívanou halu, ve které se nacházelo více než 2 500 kusů této drůbeže. Po prohlídce děti nakrmily kozu s kůzlaty doneseným suchým pečivem a zkusily si také podojit kozí mléko, což se jim dařilo. Pak už putovaly do soukromého hospodářství pana Maurice, aby pomohly namíchat pšeničný šrot pro prasata a nasypaly slepicím své skořápky. Cestou podél místní vinice se všichni táborníci pokochali výhledy od Ještědu přes Káčov, Drábské světničky s vrchem Mužský až k mnichovohradišťskému zámku. Následovala zastávka u stáda českých stračen, které děti s nadšením krmily senem.
Odpoledne patřilo koupání v nedalekém koupališti Dolní Bukovina a oblíbené hře „stopovaná“. Večer a noc děti strávily spolu, přespaly v tělocvičně místní základní školy a zvládly to statečně.
Ve středu ráno přišel čas vyrazit za prací na statek v Mohelnici nad Jizerou, kde hospodaří rodina Abrahámových. Nejprve bylo třeba pomoci dát seno králíkům, pak vyčistit podestýlku v koňské a kravské stáji, kde všechny zaujala malá telátka. Děti se na tomto statku seznámily také se stádem oveček, se psem Tondou a s kočkami. Od ovcí děti získaly vlnu pro její pozdější spřádání na kolovratu. Odměnou za vykonanou práci jim byla projížďka na koni a poníkovi. Oběd na statku byl tradiční – brambory s tvarohem. 
Čtvrtek začal cestou do Dnebohu. Děti s sebou nesly vlastnoručně nasušené seno a k tomu trhaly mlíčí do košíků, aby měly čím nakrmit králíky na malém hospodářství. Za odměnu dostaly domácí buchty a pokračovaly lesem na dnes již zchátralý Píčův statek. Tam je přivítal tajemný duch hospodáře Václava Píče, který vyprávěl o životě na kdysi prosperujícím statku a také o ukrytém pokladu. Děti poklad v podobě perníčků nalezly v místním sklepení. Tento den byl zakončen zmrzlinou v Mnichově Hradišti.
Jako poslední navštívili táborníci včelařství paní Markéty Svárovské. Poslechly si zajímavý výklad o chovu včel, vyzkoušely si ochranný oděv včelařů, ochutnaly med a vyrobily si malé dárečky. Po obědě již začala příprava na dožínkovou slavnost. Po vymlácení nasbíraných klasů cepy se děti oblékly do svátečních šatů, ozdobily dožínkové věnce obilnými klásky a květinami a ty předaly selce se sedlákem. Ti pilným děvečkám a čeledníkům na oplátku předali mísu koláčů. Na závěr si všichni společně zatančili. 


Touto cestou bychom chtěli poděkovat za spolupráci panu Mauricovi, rodině Abrahámových a paní Svárovské za skvěle připravený tematický dopolední program pro děti. Panu Panušovi za poskytnutý komfort po stránce stravování. V neposlední řadě pak našim malým táborníkům za společné zážitky, kterých si srdečně vážíme.