V letošním roce si připomínáme výročí 150 let od úmrtí významného mnichovohradišťského malíře Václava Ningera.
Václav Ninger se narodil 1. října 1804 v Mnichově Hradišti v domě čp. 153. 
 
Jeho otec Václav (1774-1820) byl soukeníkem narozeným v Chotěboři. Matka Serafína (1775-1846) byla dcerou zdejšího zámeckého malíře Jiřího Hislera. Její sestra Josefína, později provdaná Plavcová, se stala babičkou známého historika Josefa Vítězslava Šimáka. Václav Ninger se malířství učil u malíře Russa v Hostinném. Později pracoval v Praze, kde se  oženil s Helenou rozenou Jungfeldovou. V manželství se narodili dva synové, Václav (1831–1896) a Edvard (1836–1891), oba dva se později také věnovali malířství.
Václav Ninger  se zabýval především dekorativním malířstvím. Maloval podobizny pro šlechtické rody Schwarzenberků, Dietrichsteinů, Šliků, Kolovratů aj. Stal se zámeckým malířem Valdštejnů (letos NPÚ vyhlásil rok tohoto rodu), jeho díla můžeme nalézt v bývalých valdštejnských zámcích i kostelích. Včetně interiérů státního zámku Mnichovo Hradiště.
Kromě toho tvořil technikou kvaše tzv. panoramy, které zasílal do zahraničí.
Ve sbírkách mnichovohradišťského zámku se nacházejí např. obrazy Klášter nad Iserou,
portrét císaře Františka Josefa I. V městském muzeu je uloženo kolem 20 obrazů. Jedná se o portréty mnichovohradišťských občanů - faráře Františka Nigrina, manželů Sekerových, Ptáčníkových či Novotných. Vystavena je olejomalba zříceniny Zásadka z roku 1842, Krajina s vodopádem, Bergschloss Lednitz in Ober-Ungarn a jiné. Zajímavé jsou dvě voskové plastické podobizny. Jedná se o autoportrét a portrét manželky Heleny, které Václav Ninger vytvořil v roce 1860. Jejich majitelem byl vnuk malíře Ningera Rafael (1867-1947), dlouholetý ředitel mnichovohradišťské záložny. 
Václav Ninger zemřel v Mnichově Hradišti 7. ledna 1870 a byl pochován na místním hřbitově. 

Akvarel rodové valdštejnské legendy - Jindřich z Valdštejna představuje Přemyslu Otakaru II. svých 24 synů / i. č. 503, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Zámek Zásadka - v popředí obrazu ves Mohelnice nad Jizerou včetně románského kostelíka s tehdy barokní střechou, nad vsí na kopci zřícenina zámku Zásadka, v pozadí vpravo vrchol Káčova. Na zadní straně letopočet 1842, namalováno dle předlohy Jiřího Hislera, umístěné v dámském salonku státního zámku Mnichovo Hradiště / i. č. 218, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Podobizna Karla Sekery, otce lékárníka Václava Sekery, na zadní straně obrazu nalepen štítek s nápisem: "Václav Sekera *1757 děda Karla Langa *1811. Malován od Václava Ningra dne 20. září roků 1835 ve stáří 78 roků. Zemřel dne 16. září v 7 hodin ráno roků 1837." / i. č. 2159, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Polopostava mnichovohradišťského děkana Františka Nigrina - dle inventární knihy byl obraz zavěšen v ředitelně chlapecké školy (buď čp. 231 - ul. Svatojakubská, budova pozdějšího chudobince vedle děkanství či čp. 244 na Masarykově náměstí, to kniha neuvádí) / i. č. 232, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Portrét Kláry Novotné, manželky Antonína Novotného, mistra zednického v Mnichově Hradišti, rok 1845 / i. č. 262, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště

Podobizna Františka Ptáčníka z Mnichova Hradiště z roku 1850 / i. č. 767, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Podobizna Václava Budovce z Budova z roku 1850 / i. č. 246, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Portrét Antonína Novotného, mistra zednického z Mnichova Hradiště, rok 1838 / i. č. 263, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Pevnost Alcázar v Segovii, na seznamu světového dědictví UNESCO, Španělsko / i. č. 2157, ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště