Na den přesně je tomu dnes 75 let, kdy v úterý 8. května ve 23:01 hodin vstoupila v platnost oficiální kapitulace německých vojsk - 2. světová válka tak na našem území formálně skončila. 

Přibližme si dění následujících 2 květnových dní v Mnichově Hradišti prostřednictvím zápisu kronikáře Václava Paříka v nejstarší kronice našeho města, včetně příjezdu a přivítání Rudé armády na náměstí objektivem Jana Touše, toho času kustoda zdejšího okresního musea a pracovníka městského úřadu.

Příjezd Rudé armády od Českého Dubu na náměstí v Mnichově Hradišti 10. 5. 1945, foto Jan Touš, pozdější kronikář města / ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště

Zápis kronikáře Václava Paříka k 8. a 9. květnu 1945 v nejstarší kronice města / uložena v Muzeu města Mnichovo Hradiště

Průjezd Rudé armády dnešní Turnovskou ulicí a následně pokračující dnešní ulicí Jiráskovou k Jičínu, foto Jan Touš / ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště 

Přivítání Rudé armády v ulici Palackého ve čtvrtek 10. 5. 1945, foto Jan Touš / ve sbírce Muzea města Mnichovo Hradiště