Kulturní a sociální komise obce Klášter Hradiště nad Jizerou Vás zve na besedu s Antonínem Paluskou na téma - Klášter Hradiště nad Jizerou  - letmé pohledy do jeho minulosti, konané k 600. výročí vypálení cisterciáckého kláštera v Klášteře Hradišti nad Jizerou.

V pátek 14. 2. 2020 od 17:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou čp. 2.