27. listopad 1989 na náměstí v Mnichově Hradišti - zaplněného v tento den občany našeho města, příměstských částí, zaměstnanci místních podniků a v neposlední řadě studenty mnichovohradišťského gymnázia - vyjadřujících svůj souhlas s vyhlášenou generální stávkou pod heslem ‚‚Konec vlády jedné strany‘‘ - v organizaci již založeného místního Občanského fóra.

Podělte se s námi prosím o svou vzpomínku!

Děkujeme.

Z pondělní generální stávky dne 27. 11. 1989 na náměstí v Mnichově Hradišti.. foto: Martina Bachová, ze sbírky městského muzea

Studenti mnichovohradišťského gymnázia se generální stávky nejen účastnili, ale i aktivně podíleli na její organizaci i dalších akcí v Mnichově Hradišti. Student Pavel Beran je jedním z prvních členů Občanského fóra v Mnichově Hradišti, založeného dne 26. 11. 1989.. foto: Martina Bachová, ze sbírky městského muzea

Vylepené plakáty po městě - zvoucí na mj. generální stávku dne 27. 11. 1989 v čase mezi 12 a 14 hodinou, ale také reflektující ono hlavní motto stávky: ‚‚Konec vlády jedné strany‘‘. Nechyběli také plakáty podniků a institucí v našem městě, vyjadřující podporu s generální stávkou - zde konkrétně místní poliklinika..foto: Martina Bachová, ze sbírky městského muzea

Při pondělní generální stávce dne 27. 11. mohli její účastníci na sále Klubu sledovat unikátní videozáběry z brutálního zásahu proti demonstrujícím 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Nahrávku dovezl z Prahy student Pavel Pekař, syn MUDr. Jaroslavy Kloučkové, která o projekci nahrávky požádala pana Josefa Flanderku, dlouholetého vedoucího Klubu (dříve Klub pracujících), následně se nepřetržitě promítala přímo na náměstí, ve výloze drogerie..foto: Martina Bachová, ze sbírky městského muzea

Při generální stávce dne 27. 11. 1989 na náměstí v Mnichově Hradišti před vchodem do Klubu zazněly také projevy - např. z úst budoucího prvního polistopadového starosty města pana Jindřicha Kvapila, Josefa Flanderky, dlouholetého vedoucího Klubu (dříve Klub pracujících), studentů místního gymnázia i jeho ředitele Mgr. Eduarda Jana Havránka..foto: Martina Bachová, ze sbírky městského muzea

Programové prohlášení Občanského fóra v Mnichově Hradišti sepsané po generální stávce dne 3. 12. 1989 - vlastnoručně akademickým malířem Ferdinandem Šubrtem..