Třetí letošní číslo sborníku Od Ještěda k Troskám přináší několik článků, které se váží k Mnichovohradišťsku.

Studie Ladislava Futtery pojednává o rozsáhlé akci na podporu připojení Horní a Dolní Lužice k Československu, kterou v roce 1945 organizoval v našem městě a okolí Jaroslav Plch, vedoucí naší městské knihovny a poté také předseda mnichovohradišťského ONV. Iva Pekrtová Procházková se zabývá vývojem zámecké zahrady v Mnichově Hradišti a Karel Hubač připomíná činnost architekta a stavitele Ladislava Čapka, rodáka z Veselé. Kromě článků z Mnichovohradišťska si můžete přečíst také o památkové rezervaci Trávníky v Železném Brodě, o stromech a s nimi spojených sakrálních památkách v našem okolí či o nevyjasněných okolnostech utonutí šlechtice Kamila Rohana. Rubrika ze starých čísel přináší popis bojů prusko-rakouské války u Kosti a u Svijan. Kromě uvedených otiskuje časopis i další zajímavé články a informace.

Časopis je k dostání v městském muzeu, v Trafice - Abraham David na náměstí a v Trafice Lída na křižovatce ulic Víta Nejedlého a Jaselská. 

Cena jednoho čísla je 50 Kč.