Víte, kdo byl trozkolezec? 
Vysvětlení najdete v č. 4/2021 vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, které vyšlo v prosinci. 

Autor stejnojmenného článku, mladoboleslavský historik PhDr. Ladislav Futtera se v něm zabývá postavou troskovického nádeníka a doškáře Josefa Zemana, který na počátku 20. století pro pobavení turistů a návštěvníků hradu vylézal na takřka nepřístupnou věž Pannu, a dokonce zde předváděl akrobatické prvky. Stejný autor se na základě novinových zpráv vyjadřuje také k otázce utonutí prince Kamila Rohana. Uvádí na pravou míru některé tradičně přejímané informace, jež jste si mohli přečíst v čísle minulém.


V rámci seriálu představujícího obce našeho regionu přináší sborník velmi čtivý text o Přepeřích u Turnova z pera Mgr. Pavla Jakubce, ředitele okresního archivu v Semilech. Pracovník muzea v Železném Brodě Mgr. David Řeřicha se ve své studii věnuje životu a dílu dr. Josefa Kalfuse. Tento železnobrodský rodák, finančník a politik zastával post ministra financí jak v době první republiky, tak také po Mnichovu i v době protektorátu. Byl zapojen do protifašistického odboje, přesto po válce prožíval nelehké chvíle. Milovníky přírody jistě zaujme článek Ing. Mileny Roudné o památných stromech rostoucích v lesích Českého ráje, např. u Maníkovic, u rybníka Oběšenec či v žehrovské oboře.

Mnichovohradišťsko se připomíná historií Budovcova pomníku a výstavou děl Josefa Marka. Vedle těchto rozsáhlejších článků přináší sborník řadu dalších zajímavých textů a informací.

Časopis je k dostání v městském muzeu, v Trafice - Abraham David na náměstí a v Trafice Lída na křižovatce ulic Víta Nejedlého a Jaselská. 

Cena jednoho čísla je 50 Kč.


Jana Dumková