V letošním roce si připomínáme již 400. výročí Staroměstské exekuce. 21. června 1621 byl spolu s dalšími 26 českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven Václav Budovec z Budova (1551-1621), toho času od roku 1602 majitel mnichovohradišťského panství, pán na Zásadce a Kláštěře. Na jeho počest jsme na sobotu 26. června ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště, místním Sborem Jednoty bratrské a Klubem českých turistů přichystali celodenní událost ‚‚Pocta Václavu Budovci z Budova‘‘. O technickou záštitu se postaral Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Během dopoledne byly v Muzeu města Mnichovo Hradiště pro návštěvníky připraveny samotným Budovcem (Petr Matoušek z Divadýlka na dlani) oživené prohlídky muzejních expozic, zejména pak nové části věnované osobnosti Václava Budovce z Budova a jeho pomníku z roku 1938. Doplněny byly o stylový šermířský souboj v podání členů jičínské skupiny Nostra Ex, ve fotokoutku byly k dispozici dobové kostýmy, v dílničce se zase nacvičovalo písmo z doby 17. století. Při odchodu dostal každý návštěvník k ochutnání chlebovou placku, připravenou Věrou a Václavem Tomanovými dle receptu z doby Budovcovy. Někteří měli zájem i o recept.

Zámeckým parkem se bylo možné svést kočárem taženém párem starokladrubských vranků a vychutnat si tak pohledy na rozkvetlé růže francouzské části před zámkem, či na balíky sena v té anglické. O řízení se postaral kočí pan Jiří Hladík ze Stáje H+H Kateřina.

V sale terreně tančil renesanční soubor Salome. 

Na 14 hodinu byl naplánován začátek pietního aktu, který se odehrával u sochy Václava Budovce v zámeckém parku. Pietní akt byl v organizaci Aleše Rychlého, který zároveň zastupoval TJ Sokol Mnichovo Hradiště.

K pomníku byly položeny květiny, hrála státní hymna. Promluvil zde starosta města Mnichova Hradiště Ondřej Lochman, historik Pavel Sosnovec, Ivo Šrajbr a Šimon Dvořák za Jednotu bratrskou, kastelán Státního zámku Mnichovo Hradiště Radovan Chmel. Pietního aktu se zúčastnilo mnoho zástupců nejen místních spolků a organizací – baráčníci, sokolové, skauti, hasiči, za správu Státního zámku Mnichovo Hradiště květinu položila Soňa Švábová. O hudební doprovod této části programu se postarali žáci ZUŠ Mnichovo Hradiště.

Po části konané v muzeu a po pietním aktu se program pomalu začal přesouvat směrem k dalšímu Budovcovu sídlu, ke zřícenině Zásadka. Většina účastníků se na ni vydala pěšky a to podle speciální mapy, kterou vlastnoručně nakreslil Lukáš Umáčený. Cestu jim zpříjemnily zábavnou formou vzdělávací úkoly a hry připravené členy místního Sboru Jednoty bratrské, v Mnichově Hradiště nově ustanoveného po 400 letech. První úkol, dřevěné skládačky, byl hned u parkoviště za zámkem. Druhý, obří kniha a zjišťování, jak se psalo a mluvilo za doby Budovce, byl u nové lavičky v aleji vedoucí ke Káčovu. Třetí zastavení od Jednoty bratrské bylo u Klubu Sychrovák, kde se vyráběly dřevěné medaile. Pod káčovským vrcholem bylo ještě navíc Dominikem Rubášem připraveno povídání o geologii, děti si zahrály hru hledačka a na praktické ukázce viděly, jak funguje sopka. Mnoho výletníků si vyšplhalo až na samotnou čedičovou vyvřelinu a užívalo si výhled do okolí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou zase Jakub Altman povídal o historii kostelíka a Zásadky.

Na zřícenině Zásadce bylo několikrát k vidění loutkové divadlo Štěpána Tučka, dramatizaci pověsti O turecké princezně a hradu Zásadka - opakovaně zahráli Štěpán Tuček, Petra Horváthová a Jindřich Žampa. Celé odpoledne a navečer hrála i živá hudba v podání skupiny Mackie Messer Klezmer Band. Děti si tvořily štíty z kartonu a přírodnin. Stánky s občerstvením byly v režii Kiosku u rybníka Žehrov a Pekárny Sychrov. Svůj stánek zde mělo i muzeum. Zde se za odměnu na pamětní list dávalo speciální výroční razítko s podobiznou Budovce, bylo možné si zakoupit i jemu věnovanou samolepku, pohledy, turistické vizitky a mnoho dalšího.

Podle ohlasů zúčastněných musíme i my ještě jednou poděkovat panu Jiřímu Plačkovi, který se o Zásadku stará. Děkujeme nejen za posekání trávy v areálu, slavnostní výstřel z děla a úvodní proslov, ale celkově za přístup, jakým se ve svém volném čase tomuto místu věnuje. Od mnoha lidí jsme dokonce slyšeli, že je to poprvé, co v sobotu na Zásadku zavítali a byli překvapeni, jak je areál krásně upravený a opečovávaný.

Speciální poděkování patří z naší strany jak Klubu českých turistů za pomoc během celého dne, tak Klubu Mnichovo Hradiště za technickou podporu. A v neposlední řadě děkujeme i Vám všem, kteří jste se tohoto dne jako návštěvníci zúčastnili. Zveřejněné fotografie poskytli autoři: Václav Bacovský, Tomáš Hejdrych, Dana Stránská, Markéta Tomášová, Romana Staffenová, Karel Hubač, Petr Novák a Petr Dvořák - děkujeme! Pokud jste v průběhu dne pořizovali nějaké fotky nebo videa, budeme moc rádi, pokud se s námi o ně podělíte a zašlete nám je prostřednictvím Úschovny, případně přímo na e-mail: muzeum@mnhradiste.cz 

Děkujeme!

 

Za Muzeum města Mnichovo Hradiště

Karel Hubač