V průběhu měsíce listopadu a prosince roku 2019 se v prostranství před radnicí nacházela panelová výstava k 30. výročí sametové revoluce v roce 1989, přibližující okamžiky z událostí, které se konaly v našem městě. Byl zde i prostor pro Vaše názory a připomínky, které jsme postupně zaznamenávali.

S dotazem na to, jaké změny pro občany naší země po roce 89 nastaly, jsme se obrátili na žáky a studenty z parlamentů místních škol.

Všechny zaznamenané názory, vzpomínky či připomínky najdete ve fotogalerii na webu města a facebookovém profilu městského muzea.

Všem, kteří se zapojili, děkujeme a o vzpomínky dalších pamětníků tímto prosíme!