Nejvýznamnějším výročím letošního roku bylo bezesporu 30. výročí událostí 17. listopadu. Na programu oslav se podílel městský úřad s místním muzeem.

V sobotu 16. listopadu nás pracovníci muzea pozvali na komentovanou tematickou procházku po městě. Připomněli jsme si podobu tehdejšího Gottwaldova náměstí s dobovými fotografiemi, prohlédli si panely shrnující události před 30 lety. Vítané byly vzpomínky a názory pamětníků. Následovalo netradiční promítání v městském divadle. Zhlédli jsme okomentované fotografie z demonstrace na náměstí, ze sundávání symbolů totalitního režimu, výlepu plakátů občanského fóra včetně volby zastupitelů a starosty města. Krátký barevný film z roku 1983 byl typickým obrazem socialistického realismu. Toto sobotní setkání se právem začlenilo do letošních úspěšných akcí muzea. Díky všem pracovníkům.

Tradiční pietní setkání v parku u nádraží u pomníku bojovníků za svobodu se uskutečnilo v neděli 17. listopadu v 17 hodin. Starosta města Ondřej Lochman připomněl studentské demonstrace v roce 1939, uvedl jména studentů, kteří perzekuce nepřežili. Mezi nimi se objevilo i jméno studenta z našeho města Ladislava Šimka, syna učitele. Dále hovořil o brutálním zásahu proti demonstrujícím studentům 17. listopadu 1989 a následných událostech, které vyvrcholily pádem totalitního režimu.

ZUŠ se postarala o zdařilou interpretací písní Karla Kryla. Představitelé města položili k pomníku květiny, připojil se s kyticí Petr Novák, ředitel DD. Mnozí u pomníku rozsvítili vzpomínkovou svíčku.

Paní Martina Bachová se podělila o vzpomínky z návštěvy Prahy před 30 lety, hovořila o své angažovanosti při revolučním dění v Mnichově Hradišti. Na závěr se rozezněla legendární píseň Modlitba pro Martu a státní hymna.

Obě dvě patříme k těm pamětníkům, kteří jsou šťastni, že žijí v dnešní době. Před 30 lety jsme prožívaly revoluční euforii, vítaly jsme všechny pozitivní změny a těšily se z pádu komunistické moci. Přestože jsme zažily osobní tragédie, vážíme si svobody a demokracie. Můžeme žít podle svých představ, můžeme cestovat, svobodně se vyjadřovat, a proto si dovolíme připomínku. Zklamalo nás, že se vzpomínkové akce neúčastnilo více lidí z místních škol, firem a spolků.

Nám všem poskytla sametová revoluce skutečnou svobodu v realizaci a rozhodování. Euforie po 30 letech ochabla, avšak v návalu nových pracovních povinností zapomínáme na ideály roku 1989, na sounáležitost, úctu k hodnotám a mravnost.

M. Rydvalová a J. Mazánková

Za fotografie děkujeme paní Martině Bachové a Michalu Kvapilovi. 

 

Videoreportáž od Tývka.cz