V podvečer dnešního svátku Památky zesnulých byl položen věnec na hrob Františka Mendíka uvitý z chvojí nasbíraného v jeho lese na Horce. Poděkování patří Tereze a Daniele Semlerovým, které věnec uvily, ale také zástupkyni a člence Městského parlamentu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště, které věnec položily. Stalo se tak již po páté.

Došlo tak ke splnění jeho přání, které měl, když sám v roce 1947 v Praze umíral a svůj majetek našemu městu odkázal, ale také k opětovnému pokračování tradice, přerušené v 80. letech 20. století. Méně pozitivní je pak zjištění, že aktuální počet aktivních členů městského parlamentu je každým rokem menší a v současnosti se prakticky rovná jedné...

František Mendík mj. bývalý ředitel městské spořitelny v Mnichově Hradišti, se na přelomu 19. a 20. století zapojoval do kulturního a politického dění města v mnoho ohledech. Byl členem téměř všech mnichovohradišťských spolků. Mnichovu Hradišti věnoval František Mendík dům v Praze v Hradešínské ulici (po úmrtí svých dětí i ženy). Před odstěhováním se do Prahy bydlel na náměstí v domě čp. 33.

Unikátní jsou jeho vlastní rukou zachycené vzpomínky na život v našem městě z přelomu a počátku 20. století, věnované a uložené v archivu městského muzea.

O jeho životě i dalších osobností Mnichova Hradiště čtěte více ZDE