Historií Mnichova Hradiště se projdeme již po šesté! V rámci pokračování cyklu Virtuálních procházek městem Muzea města Mnichovo Hradiště, a to toto úterý 23. listopadu od 17:00 v městském kině.
Nejprve naše kroky povedou časem proměněnou ulicí Poříčskou s panelovou výstavbou z počátku 90. let 20. století, původně spojující střed města s Poříčím na břehu řeky Jizery. Následně zamíříme do ulice Svatopluka Čecha. Od vily známého stavitele Václava Šulce sestoupíme k hudební škole manželů Červových, právě dle Marie Červové se zde dodnes říká Na Marjánce.
Připomeneme si i další známá jména spojená s touto lokalitou. Navštívíme jesle a tiskárnu a postavíme si jeden z nejstarších činžovních domů. V místech dnešní křižovatky vzpomeneme na statek a městský chudobinec, špitál z roku 1677.

Dále se vydáme částí ulice Boleslavské, dnes Víta Nejedlého, k náměstí. Vzpomeneme na zdejší živnostníky, prozkoumáme sklepy původních domů, nahlédneme za vrata i do interiéru roubeného měšťanského domu z 18. století a vystavíme si protilehlý dům panelový.
Po cestě se občerstvíme v Hostinci U Bílého beránka, posléze ve vyhlášeném Ottově, resp. Loudově řeznictví. (PS: případné žloutenky nás zbaví zdravotníci polikliniky při dalších Virtuálních procházkách, které připravujeme!)

 Za příspěvek na propagaci události, vytištění plakátů, děkujeme Tiskárně Jelínek, s.r.o.
 Vstupenky k dostání na místě, bez rezervace za jednotnou cenu 50 Kč.
 Vážíme si Vaší hojné účasti a těšíme se na opětovné setkání!