Ve čtvrtek 13. června 2019 zemřel po delší nemoci ve věku 80 let první polistopadový starosta města Mnichova Hradiště pan Pavel Štěpán (tehdy ještě s titulem předseda MěNV, ale již vzešlý ze svobodné volby nově svobodně zvolených zastupitelů města). Už to samo svědčí o jeho vysokém morálním kreditu, kterého ve městě požíval. Až do důchodu pak působil jako vedoucí oddělení kanceláře přednosty Okresního úřadu v Mladé Boleslavi.

Naši občané si jej také spojují s jeho více než padesátiletým působením v místním ochotnickém divadelním souboru. A to nejen jako výrazného herce, ale i úspěšného režiséra. Pro své nesporné odborné kvality byl přizván do správní rady Městského divadla v Mladé Boleslavi. Nezapomenutelných je i několik jeho pohostinských hereckých vystoupení v tomto profesionálním ansámblu.

Pavel Štěpán je také autorem a spoluautorem několika publikací o Mnichově Hradišti a jeho divadelní scéně.

Autorem článku jest pan Tomáš Grindl.

 

Rozloučení s panem Pavlem Štěpánem se koná ve středu 19. června 2019 v 15 h ve smuteční síni v Mnichově Hradišti.

Na jeho počest a památku vlají na radnici černé prapory.

 

Čest jeho památce!