Na den přesně, před 100 lety, 14. srpna 1921 se v malé vesničce Počátky, v části zvané Dvorce v č. p. 7, narodil pan Josef Marek. Vážený učitel a malíř našeho kraje.

K letošnímu výročí chystá Muzeum města Mnichovo Hradiště soubornou výstavu malířových děl, přístupna bude v září a říjnu v prostorách městského muzea ve 2. patře státního zámku. V tiskárně je také více než 200 stránkový katalog obrazů blíže představující malířovu pestrou tvorbu. Svými obrazy do něj přispělo na 80 z Vás, kteří jste ochotně zareagovali na naši výzvu, čehož si velmi vážíme!

Rodina měla střední hospodářství na samotě v těsné blízkosti lesa Železných hor. Josef i jeho starší bratr Jaroslav nejprve navštěvovali obecnou školu v Počátkách, později měšťanskou školu v Ronově nad Doubravou. V roce 1941 Josef Marek absolvoval učitelský ústav v Čáslavi a poté do konce druhé světové války pracoval v hospodářství svých rodičů.

Rodné stavení Josefa Marka, Počátky - Dvorce č. p. 7 / autor Josef Marek, olej, 2007

Své pedagogické působení započal v roce 1945, nejprve učil na Čáslavsku, později i na Chebsku a Frýdlantsku. V 50. letech si Josef Marek doplnil vysokoškolské vzdělání dálkovým studiem v oboru matematika a výtvarná výchova. Ve školním roce 1952/1953 nastoupil do školy v Obrubech na Mladoboleslavsku a od roku 1953 až do konce roku 1981 působil v Mnichově Hradišti. Nejprve vyučoval na jedenáctileté střední škole, po rozdělení této školy učil až do svého odchodu do důchodu na 1. ZDŠ.

Výtvarné nadání projevil Josef Marek už v dětství. Podporu mu poskytovali nejen rodiče, ale především jeho učitelé Karel Kalina a Antonín Pospíšil – sami vynikající výtvarníci, kteří se později stali jeho blízkými přáteli. Podrobně se seznámil také s dílem Jindřicha Pruchy, malíře Železných hor, jenž byl jeho velkým vzorem. Častými návštěvami výstav a galerií se učil chápat výtvarné cítění známých umělců a seznamoval se s výtvarnými technikami. Účastnil se prázdninových soustředění výtvarníků, stal se členem výtvarného spolku Slavíček. V roce 1947 uspořádal ve Frýdlantě v Čechách společnou výstavu obrazů s kolegou Jilemnickým, jinak však svou tvorbu veřejně neprezentoval.

Výtvarné tvorbě se mohl plně věnovat až v penzi. V Mnichově Hradišti uspořádal první samostatnou výstavu v roce 1983, na ní představil soubor 38 obrazů.

V letech 1983–1985 vytvořil pro CHKO Český ráj cyklus 45 lavírovaných kreseb lidové architektury z oblasti Mnichovohradišťska, které měla veřejnost možnost zhlédnout na výstavě v městském kině v roce 1994. V téže době se Josef Marek pravidelně účastnil společných výstav neprofesionálních výtvarníků mladoboleslavského okresu. V 80. a 90. letech proběhla ještě řada výstav v Mladé Boleslavi, Všeni či Mnichově Hradišti, kde vystavoval například s Dušanem Helceletem, Otakarem Loudou nebo Jaroslavem Najmanem.

V roce 2001 uspořádalo městské muzeum v Mnichově Hradišti k malířovým 80. narozeninám přehlídku jeho tvorby společně s tvorbou dalšího jubilanta, kolegy a básníka Josefa Brože. Představeno bylo více než 40 obrazů, především olejů, a též ilustrace básnických sbírek Josefa Brože. Další výstavy proběhly v Mnichově Hradišti v roce 2005 v Domě s pečovatelskou službou a v roce 2006 k autorovu životnímu jubileu ve výstavní síni městského muzea na státním zámku v Mnichově Hradišti (foto). Tato souborná výstava předvedla díla posledního období – kresby, akvarely, tempery, oleje. Několik výstav se uskutečnilo i po malířově smrti.

Josef Marek zemřel náhle 22. listopadu 2009 v nemocnici v Mladé Boleslavi.

Se svou manželkou Boženou, učitelkou v mateřské škole, prožil Josef Marek více než 60 let společného života. Vychovali dva syny, kteří se věnují medicíně a podnikání. V posledních letech života dělala Josefu Markovi největší radost vnoučata i pravnoučata.

V roce 2018 byla Josefu Markovi in memoriam udělena cena města Mnichovo Hradiště za „výjimečné malířské ztvárnění města Mnichova Hradiště i celého regionu“.