V rámci aktuálně probíhající výstavy řemesel ‚‚Ten umí to, a ten zas tohle...‘‘, připravilo Muzeum města Mnichovo Hradiště v květnu a červnu tematický školní program pro žáky 1. stupně místních i okolních základních škol. Celkem se přihlásilo na 40 tříd, tedy téměř 1000 malých návštěvníků. V květnu do muzea zavítaly i tři skupiny dětí z Ukrajiny se svými ukrajinskými učitelkami a českým doprovodem.  

Při Školním programu 2022 byli žáci jako již tradičně rozděleni na čtyři skupiny. Postupně si prohlédli výstavu a u jednotlivých řemesel si vyslechli výklad. Posléze si v expozicích muzea prakticky vyzkoušeli vybraná řemesla – konkrétně se na chvíli stali kováři, pekaři, truhláři a řezníky.    

V pekárně si žáci upekli rohlíčky a dále se dozvěděli i o práci cukráře a mlynáře, v kovárně si pomocí průbojníků zdobili kovový přívěšek připravený kněžmostským kovářem Tomášem Kverkem, dozvěděli se o vybavení kovárny, detailně poznali jak funguje kovářský měch (do sbírky muzea získaný spolu s vybavením neveklovické Grindlovy kovárny v loňském roce), zhlédli video o kovářském řemesle, o práci podkováře, svou zručnost si vyzkoušeli i při přenášení podkov v kleštích, v truhlárně vyráběli dřevěnou loďku připravenou místním truhlářem Petrem Novákem z Jednoty bratrské v Mnichově Hradišti, poznávali druhy dřeva a nástroje truhláře, tesaře a bednáře, zkoušeli stavět zeď z papírových cihel. V řeznictví si někteří vyzkoušeli naplnit a špejlovat jitrnici, pomocí skládání puzzle se učili rozpoznat druhy masa a koření, které řezník při své práci používá, luštili křížovky a mnoho dalšího.  

Za odborné vedení Školního programu pro žáky 1. – 5. třídy základních škol moc děkujeme Miroslavě Rydvalové, Janě Havlíkové, Aleně Bajerové, Aleně Bukvičkové, Jitce Mazánkové a Haně Menzelové.