V sobotu 4. června se mnoho Hradišťáků i přespolních vydalo spolu s námi, Muzeem města Mnichovo Hradiště a s Klubem českých turistů, odborem Mnichovo Hradiště, na Výlet za řemesly. Jednalo se o doprovodnou akci k právě probíhající sezónní výstavě v městském muzeu, která se jmenuje „Ten umí to, a ten zas tohle…”. Interaktivní výstavu s videoprojekcí a stálou muzejní expozicí je možné zhlédnout od úterý do neděle, od 9 do 16 hodin, a to do 31. srpna 2022 - o výstavě řemesel více ZDE.  

Cíle sobotního výletu byly tři. Postupně jsme navštívili bývalou kovárnu ve Žďáru v čp. 10, keramickou dílnu Zdenky Baladránové, která je také ve Žďáru, a Biofarmu Arnoštice u Žehrova paní Doubravky Fišerové. 

Počasí už od rána bylo krásné, teplé a bez deště. Nebránilo tak ani v účasti pěšky, nebo na kole. Konkrétně cyklistů se výletu zúčastnilo několik. Někteří navštívili všechna tři místa, někdo přijel jen do kovárny, další zase jen do keramické dílny. 

Pro ty, kteří vyrazili na výlet bez kola či auta, začínal výlet už před 8 hodinou ranní na vlakovém nádraží v Mnichově Hradišti. Zde se sešla skupina pěších účastníků, která jela společně vlakem do Březiny a poté šla pěšky podél Žabakoru a jasanovou alejí až do Žďáru. Tištěný plán trasy s odjezdy vlaků si pro účastníky připravila Markéta Tomášová. 

V bývalé kovárně čp. 10 ve Žďáru z roku 1808, vítala od 9:30 hodin první návštěvníky současná majitelka Olga Volfová. Kromě povídání o stavení, kovárně a svých předcích pro všechny připravila i občerstvení a nechala nahlédnout také do vnitřních prostor kovárny a domu. Poté měl informace o architektuře stavení, o kovárně a kovářském náčiní připraveny Karel Hubač.

Kovářská činnost zde byla vykonávána do roku 1936. Cenné patrové roubené stavení je od roku 1958 památkově chráněno. V roce 1982 se jeho interiér i zahrada, stal dějištěm televizního zpracování slavné povídky A. P. Čechova Švédská zápalka v režii Jiřího Svobody s hvězdným obsazením v podobě Rudolfa Hrušínského v roli stárnoucího policejního komisaře, Libuše Šafránkové, Josefa Somra, Josefa Abrháma, Jiřího Menzela a dalších.  

Protože se návštěvníků sešlo několik desítek, ze situace vyplynulo, že první skupina odcházela na další místo, tedy do keramické dílny paní Zdenky Baladránové, už kolem 10 hodiny dopolední. Ostatní si v klidu doprohlédli kovárnu a později se k nim připojili.

V kapradí, keřích a stromech ukryté roubence nás přivítala keramička, paní Zdenka Baladránová společně se svou fenkou Sárou. O své práci s keramikou vyprávěla venku na dvorku před dílnou. Do té se pak každý mohl vejít podívat, ale pro bezpečnost vypálených hrnečků bylo nutné vstupovat po jednom. Kdo chtěl, mohl si dokonce i vyzkoušet malovat glazurou na cvičný hrnek. Tato zastávka byla velmi příjemná. K pohodě a odpočinku přispělo i paní Baladránovou nachystané občerstvení pod pergolou. 

Následující přesun auty, na kole a pěšky do Arnoštic byl ještě oživen jednou zastávkou s historickým povídáním, kterou si u kaple Navštívení Panny Marie ve Žďáru připravil Karel Hubač. 

Na biofarmě v Arnošticích u Žehrova se opět postupně všichni sešli krátce po poledni. Paní majitelka, Doubravka Fišerová, připravila občerstvení v podobě sušeného masa a marmelád ze své farmy, všechny seznámila s chovem hovězího dobytka. S cirka 300 ks hospodaří na ploše více než 300 ha půdy Českého ráje! Také jsme se dozvěděli o masné výrobě, sadaření a zpracování ovoce, včelaření, práci na statku a o své keramické dílně. Do masné dílny bylo možné nahlédnout, v dílně keramické paní Fišerová povídala a i prakticky předvedla práci s hlínou na hrnčířském kruhu. Posledním bodem programu na farmě byla návštěva obchůdku Fišerových. Zde bylo možné si nakoupit místní keramiku, sušené ovoce, marmelády, sirupy, maso chlazené i sušené. 

Na zpáteční cestu se všichni vydali po 2. hodině odpolední. Někdo opět na kole, jiní auty. Pěšky z Arnoštic do Březiny a poté vlakem do Mnichova Hradiště se vydali tři nejzdatnější účastníci výletu. 

Celý sobotní výlet se vydařil. My moc děkujeme jak všem, kteří se s námi za řemesly vydali, tak především třem ženám, bez kterých by se tento výlet nemohl v této podobě uskutečnit. Děkujeme paní Olze Volfové, Zdence Baladránové a Doubravce Fišerové za pozvání do jejich soukromí a za jejich čas, který nám všem věnovaly. 

Autoři fotografií: Dana Stránská, Markéta Tomášová, Lucie Holečková, Ladislav Šourek a Karel Hubač 

Za Muzeum města Mnichovo Hradiště

Lucie Holečková a Karel Hubač